Waarom VGAdvies?

De belangrijkste redenen om voor VGAdvies te kiezen:

Laagdrempelig. We zijn een klein kantoor met korte communicatielijnen. U wordt dus altijd snel geholpen. Geen afdelingen, steeds nieuwe contactpersonen, doorkiesnummers en wachtrijen, parkeerproblemen, elk telefoontje op factuur.

Betrokken. We kennen onze klanten en nemen de tijd voor ze. Alleen op die manier kunnen we de klant echt van dienst zijn. Het gaat niet alleen om cijfers, maar vooral ook om de persoon. Hierdoor kunnen we naast de ondernemer staan en samen met hem/haar werken aan oplossingen.
We noemen dit ook wel “samenwerken” (en “samen werken”).

Betaalbaar. We hebben geen duur kantoorpand in een dure stad, geen marmeren vloeren, geen grote auto’s voor vennoten, geen exclusief meubilair. Door de kosten laag te houden, kunnen we tegen schappelijke uurtarieven werken en toch de kwaliteit bieden waar de klant recht op heeft.

Onze visie op dienstverlening. Wij streven ernaar om zoveel mogelijk klanten te kunnen helpen tegen een aantrekkelijke prijs, maar we willen niet zoveel mogelijk per klant verdienen. Om dit mogelijk te maken zijn we al in 2003 gestart met online boekhouden. Onze gedacht hierbij is dat de klant zelf doet wat hij/zij zelf kan doen, zodat wij minder tijd hoeven te besteden aan het invoeren van bonnetjes. Zo is de klant voordelig uit en kunnen wij meer klanten helpen.

Kennisniveau. Door onze opleidingen, permanente bijscholingen en jarenlange ervaring kunnen wij ondernemers ondersteunen in het voeren van hun bedrijf op het gebied van administratie, lonen, jaarstukken, belastingaangiften, belastingadvies en financieel advies. Wij beschikken ook over een netwerk van deskundigen op andere terreinen, zoals juridisch, verzekeringen, bedrijfshulpverlening (BHV) en automatisering.

VGAdvies aan het werk
Share this Page