Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website van VGAdvies (www.vgadvies.nl).
Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De rechten op de inhoud van deze website waaronder de rechten van intellectuele eigendom berusten bij VGAdvies. Onder de inhoud van deze website wordt onder meer verstaan: teksten, lay-out, afbeeldingen, logo’s, (beeld)merken, geluids- en/of videofragmenten, foto’s, artikelen en/of andere informatie. Het maken van kopieën , aanpassingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van de website in welke vorm of op welke manier dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VGAdvies is verboden.

VGAdvies besteedt de uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze website. De inhoud van deze website is louter informatief bedoeld, houdt geen aanbieding in en aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden.

Deze website kan links bevatten naar websites of naar webpagina’s van derden. VGAdvies heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en -pagina’s van derden en is in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Alle rechten worden voorbehouden. Op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Share this Page