Nieuwe KOR vanaf 1-1-2020

De huidige KOR in een notendop:

 • Alleen voor natuurlijke personen (eenmanszaak of samenwerkingsverband)
 • Verschuldigde btw minder dan 1.883
 • Korting (KOR) is opbrengst/winst
 • De korting is dus gerelateerd aan verschuldigde BTW
 • Administratieve verplichtingen (boekhouding)
 • Onderneming is in Nederland gevestigd
 • Er zijn bijzondere situatie (gaan we hier nu niet op in)

 

De nieuwe KOR (vanaf 1-1-2020) in een notendop:

 • U bent ondernemer voor de BTW (dus niet alleen natuurlijke personen, maar ook rechtspersonen zoals BV, Stichting, Vereniging)
 • Onderneming is in Nederland gevestigd (of heeft hier een vaste inrichting)
 • Omzet is niet hoger dan € 20.000 per kalenderjaar
 • Geen BTW op verkoop(factuur), maar ook geen BTW aftrek van voorbelasting
 • Niet verplicht, dus vrijwillige regeling
 • Keuze geldt voor 3 jaren of tot je de omzet van € 20.000 overschrijdt
 • Geldt voor goederen of diensten in Nederland
 • Er zijn bijzondere situaties (zie hieronder)
 • Administratieve verplichtingen lichter (geen btw vastleggen)
 • Aanmelden vóór 20 november 2019 (formulier Belastingdienst)
 • Regeling is lang niet altijd aantrekkelijk, dus vraag advies!

 

Een aantal bijzondere situaties/uitzonderingen bij de nieuwe KOR:

 • Herzieningsregeling voor afgetrokken BTW op investeringen (5 jaren)
 • Herzieningsregeling voor afgetrokken BTW onroerend goed (10 jaren)
 • Bij BTW belaste verhuur: Geen nieuwe KOR
 • Buitenlandse klanten of BTW verlegd: Toch (incidenteel) aangifte doen
Share this Post