Stand van zaken nieuw GLB

Stand van zaken nieuw GLB

 • juli 7, 2022
 • Agro
 • 32

De minister van LNV schrijft in een kamerbrief dat de definitieve indiening van het aangepaste Nationaal Strategisch Plan (NSP), de Nederlandse

Wijziging pachtnormen per 1 juli 2022

Wijziging pachtnormen per 1 juli 2022

 • juni 16, 2022
 • Agro
 • 26

Jaarlijks worden de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en agrarische woningen vastgesteld.

Equivalente maatregel akkerbouw

Equivalente maatregel akkerbouw

 • februari 24, 2022
 • Agro
 • 155

Bedrijven met akkerbouw kunnen zich tot en met 1 juni bij RVO.nl aanmelden voor het toepassen van de equivalente maatregel ‘hogere opbrengsten’. Dit

Aanmelden stikstofdifferentiatie

Aanmelden stikstofdifferentiatie

 • februari 3, 2022
 • Agro
 • 59

Agrarische ondernemers, die de afgelopen drie jaar bovengemiddelde opbrengsten hadden met suikerbieten, fritesaardappelen, tarwe of gerst op klei,

Openstelling fosfaatbank in 2022

Openstelling fosfaatbank in 2022

 • februari 3, 2022
 • Agro
 • 63

De minister van LNV streeft er naar om de fosfaatbank dit jaar open te stellen, zodat grondgebonden (jonge) landbouwers die een ontheffing ontvangen,