Stand van zaken nieuw GLB

Stand van zaken nieuw GLB

  • juli 7, 2022
  • Agro
  • 114

De minister van LNV schrijft in een kamerbrief dat de definitieve indiening van het aangepaste Nationaal Strategisch Plan (NSP), de Nederlandse

Wijziging pachtnormen per 1 juli 2022

Wijziging pachtnormen per 1 juli 2022

  • juni 16, 2022
  • Agro
  • 99

Jaarlijks worden de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en agrarische woningen vastgesteld.

Equivalente maatregel akkerbouw

Equivalente maatregel akkerbouw

  • februari 24, 2022
  • Agro
  • 230

Bedrijven met akkerbouw kunnen zich tot en met 1 juni bij RVO.nl aanmelden voor het toepassen van de equivalente maatregel ‘hogere opbrengsten’. Dit